miércoles, mayo 03, 2017

"Inici de càntic en el temple" o precursores de la bandera catalana

Camps de blat amb esplendoroses però peribles roselles roges
i timides ginestes grogues,
explosió primaveral i avantguarda del proper estiu, i anunci de la futura República Catalana.

¡Amen!

Colonel Von Rohaut

No hay comentarios: